GELUK IS DE SLEUTEL
TOT SUCCES

Albert Schweitzer

GELUK IS DE SLEUTEL
TOT SUCCES

Albert Schweitzer

PROJECT AANPAK

Onze drijfveer is gezonde helende omgevingen te creëren waar mensen energie van krijgen en meer uit zichzelf kunnen halen. Dit wordt bereikt door een integrale aanpak op vier pijlers:

  • Building: gezond gebouw
  • Body: fysieke gezondheid
  • Brain: mentale gezondheid
  • Behaviour: gezond gedrag

Per pijler wordt gezamenlijk de ambitie bepaald. Dit gebeurt via herkenbare thema’s waaraan beoogde resultaten worden gekoppeld:

  • Building: luchtkwaliteit, thermisch comfort, lichtkwaliteit, akoestiek, materiaalgebruik en straling
  • Body: voeding, beweging en hygiëne
  • Brain: mentaal herstel, sociale cohesie en biophilic design
  • Behaviour: co-creatie, communicatie en nudging

 

Binnen deze thema’s zijn de principes van de WELL Building Standard verweven. WELL is een goede kapstok waarlangs verbeteringen kunnen worden doorgevoerd. Wetenschappelijk bewezen en up-to-date met de nieuwste inzichten. Door ook aandacht te besteden aan gedrag wordt een duurzaam resultaat gerealiseerd. Aangezien verbeteringen altijd bestaan uit meerdere inspanningen bieden wij u een compleet traject met een stevige kick-of. We gaan sámen aan de slag, waarbij Personeel & Organisatie en Facility Management belangrijke samenwerkingspartners vormen. Lees hier meer >