ESG-Environment-social-governance-investment-business-concept-on-screen

ESG's en WELL standard

Bedrijven worden geconfronteerd met toenemende druk van investeerders en andere belanghebbenden om menselijk en sociaal kapitaal beter te definiëren, te volgen en hun strategieën te meten. In 2023 zijn bedrijven met meer dan 2050 medewerkers verplicht om in hun jaarverslagen meer inzicht te geven in de impact van hun activiteiten middels CSRD of ESG. Hoewel er momenteel geen universeel aanvaarde manier is om menselijk en sociaal kapitaal te meten, is er een groeiende consensus dat gezondheid en welzijn tot de kern van een organisaties dient te horen.

Het International WELL Building Institute (IWBI) heeft naar aanleiding van deze behoefte de ‘12 Competencies for Measuring Health & Well-being for Human & Social Capital’ opgesteld. Ontworpen om elke organisatie te helpen die bereid is om gezondheid en welzijn te integreren in hun cultuur, strategie en rapportage. De 12 Competenties bieden een holistisch kader dat organisaties van alle soorten in staat stelt om dimensies van menselijk en sociaal kapitaal beter te integreren in hun besluitvorming.

IWBI stelt vast dat investeringen in mensen en de plaatsen waar ze hun tijd doorbrengen nu meer dan ooit de aandacht krijgen, waardoor eigenaren en beheerders van gebouwen niet alleen hun inspanningen moeten aantonen, maar ook de impact van die inspanning continue moeten meten. Gezien de huidige ‘lappendeken’ van benaderingen van ESG- en MVO-rapportage over gezondheid en welzijn, stelt IWBI dat een meer integraal raamwerk, dat meerdere niveaus aanpakt, in de nabije toekomst belangrijk wordt.

De 12 Competenties zijn georganiseerd in vijf niveaus die verwijzen naar het sociaalecologisch kader dat veel wordt gebruikt in de volksgezondheid. Deze structuur helpt gebruikers manieren te ontdekken waarop gezondheid, welzijn en sociaal kapitaal met elkaar in verband staan. Ze zijn verdeeld over vijf impactschalen: individueel, organisatorisch, milieu, gemeenschap en wereldwijd. Elke competentie wordt ondersteund door meer gedetailleerde meetbare categorieën. Deze gestructureerde aanpak op meerdere niveaus helpt organisaties na te denken over de manier waarop gezondheid en welzijn wordt gedefinieerd, de manier waarop het wordt gemeten en de manier waarop het wordt gecommuniceerd.

Klik op deze link voor de volledige rapportage van IWBI.

Wij helpen u graag met het implementeren van WELL.

Meer informatie info@wellfabriek.nl

Contact