ESG-Environment-social-governance-investment-business-concept-on-screen

ESG's en WELL standard

Vanaf 2024 treedt de Europese wetgeving (Corporate Sustainability Directive of CSRD) in werking. Deze wet vereist dat bedrijven jaarlijks rapporteren over vastgestelde ESG-aspecten. De CSRD-eisen gelden vanaf 2024 voor grote (>250 medewerkers of >40 miljoen netto omzet), beursgenoteerde bedrijven of bedrijven van algemeen belang. Vanaf 2025 gelden de eisen ook voor grote, niet-beursgenoteerde bedrijven. En daarna volgt het MKB.

Het International WELL Building Institute (IWBI) heeft naar aanleiding van deze ontwikkeling de ‘12 Competencies for Measuring Health & Well-being for Human & Social Capital’ opgesteld. Ontworpen om elke organisatie te helpen om gezondheid en welzijn te integreren in hun cultuur, strategie en rapportage. Gezien de huidige ‘lappendeken’ van benaderingen van ESG- en MVO-rapportage over gezondheid en welzijn, stelt IWBI dat een meer integraal raamwerk, dat meerdere niveaus aanpakt, in de nabije toekomst belangrijk wordt.

De 12 Competenties zijn georganiseerd in vijf niveaus die verwijzen naar het sociaal-ecologisch kader dat veel wordt gebruikt in de volksgezondheid. Deze structuur helpt gebruikers manieren te ontdekken waarop gezondheid, welzijn en sociaal kapitaal met elkaar in verband staan. Ze zijn verdeeld over vijf impactschalen: individueel, organisatorisch, milieu, gemeenschap en wereldwijd. Elke competentie wordt ondersteund door meer gedetailleerde meetbare categorieën. Deze gestructureerde aanpak op meerdere niveaus helpt organisaties na te denken over de manier waarop gezondheid en welzijn wordt gedefinieerd, de manier waarop het wordt gemeten en de manier waarop het wordt gecommuniceerd.

Klik op deze link voor de volledige rapportage van IWBI.

Wij helpen u graag met het implementeren van WELL.

Meer informatie info@wellfabriek.nl

Contact