RISICO ONTSTAAT DOOR NIET TE WETEN WAT JE DOET 

Warren Buffett

RISICO ONTSTAAT DOOR NIET TE WETEN WAT JE DOET

Warren Buffett

WELL HEALTH-SAFETY RATING

Een crisis als COVID-19 maakt duidelijk dat een gebouw aan hoge gezondheids- en veiligheidsnormen moet voldoen. De WELL Health-Safety Rating stelt bedrijven in staat de nodige stappen te zetten op dit gebied. De rating bestaat uit een samenstelling van items uit de WELL Building Standard en biedt een opmaat naar een bredere aanpak van gezondheid & welzijn binnen uw organisatie.

De WELL Health-Safety Rating richt zich met name op Facility Operations & Management en zorgt voor verbetering van operationeel beleid, onderhoudsprotocollen, noodplannen en het versterken van gezondheid bij medewerkers.

De WELL Health-Safety Rating bestaat uit vijf thema's:

  • Hygiëne procedures
  • Noodprocedures en voorzieningen
  • Gezondheidsmaatregelen
  • Beheersing lucht- en waterkwaliteit
  • Informeren belanghebbenden
  • Innovatie

De thema's bevatten totaal 22 items. Hierbinnen kunt u kiezen wat het beste past bij uw organisatie. Om het certificaat te behalen, moet aan een minimum van 15 items worden voldaan. Het behalen van een certificaat is geldig gedurende een jaar.

De WELL Health-Safety Rating is opgezet door het International WELL Building Institute (IWBI), de organisatie achter de WELL Building Standard voor gezonde gebouwen.