UNLOCK HUMAN POTENTIAL
THROUGH  YOUR BUILDING

International WELL Building Institute

UNLOCK HUMAN POTENTIAL THROUGH  YOUR BUILDING

International WELL Building Institute

WELL BUILDING STANDARD

The WELL Building Standard is ontwikkeld door het International WELL Building Institute (IWBI) in Amerika en is gebaseerd op uitgebreid wetenschappelijk onderzoek. Uit dit onderzoek is een methodiek ontstaan die helpt bij het realiseren van gezonde werkomgevingen. Aan de hand van tien thema’s worden richtlijnen gegeven die zorgen voor het volgende:

  • AIR - het optimaliseren van luchtkwaliteit
  • WATER - het verbeteren van drinkwaterkwaliteit
  • NOURISHMENT - het versterken van gezonde eetgewoonten
  • LIGHT - het optimaliseren van (dag)licht en uitzicht
  • MOVEMENT - het stimuleren van dagelijkse beweging
  • THERMAL COMFORT - het bereiken van maximaal thermisch comfort
  • SOUND - het creëren van rust door goede akoestiek
  • MATERIALS - het minimaliseren van ongezonde materialen
  • MIND - het verbeteren van mentaal herstel
  • COMMUNITY - het bevorderen van sociale cohesie

IWBI biedt de mogelijkheid om een WELL certificaat te behalen. Elk thema bestaat uit 6 tot 14 items (features) waarop punten kunnen worden gescoord. De eindscore bepaalt het certificeringsniveau: Bronze, Silver, Gold of Platinum.

Wij gaan u helpen!

Het behalen van een WELL certificaat is een intensief proces. Wij helpen u om dit traject zo moeiteloos mogelijk te doorlopen. Allereerst wordt gezamenlijk de WELL scorelijst verkend en het certificeringsniveau bepaald. Daarna wordt het project aangemeld bij het International WELL Building Institute (IWBI). Vanuit IWBI wordt een assessor toegewezen, die alle bewijslast zal beoordelen. Denk daarbij aan ontwerptekeningen, activiteitenschema’s en beleidsdocumenten. Als WELL fabriek coördineren wij dit proces en onderhouden het contact met IWBI. Zodra de bewijslast positief is bevonden, kan de laatste stap worden genomen: het meten van de gebouwprestaties (een performance test). Zodra dit positief is afgerond, is het project officieel WELL gecertificeerd. Een mooie prestatie! Om het certificaat te behouden, moet er elke drie jaar een hercertificering plaatsvinden. Ook daarin kunnen wij u ondersteunen.