UNLOCK HUMAN POTENTIAL
THROUGH  YOUR BUILDING

International WELL Building Institute

UNLOCK HUMAN POTENTIAL THROUGH  YOUR BUILDING

International WELL Building Institute

WELL BUILDING STANDARD

The WELL Building Standard is ontwikkeld door het International WELL Building Institute (IWBI) in Amerika en is gebaseerd op uitgebreid wetenschappelijk onderzoek. Uit dit onderzoek is een methodiek ontstaan die helpt bij het realiseren van gezonde werkomgevingen. Aan de hand van tien thema’s worden richtlijnen gegeven die zorgen voor het volgende:

  • AIR - het optimaliseren van luchtkwaliteit
  • WATER - het verbeteren van drinkwaterkwaliteit
  • NOURISHMENT - het versterken van gezonde eetgewoonten
  • LIGHT - het optimaliseren van (dag)licht en uitzicht
  • MOVEMENT - het stimuleren van dagelijkse beweging
  • THERMAL COMFORT - het bereiken van maximaal thermisch comfort
  • SOUND - het creëren van rust door goede akoestiek
  • MATERIALS - het minimaliseren van ongezonde materialen
  • MIND - het verbeteren van mentaal herstel
  • COMMUNITY - het bevorderen van sociale cohesie

IWBI biedt de mogelijkheid om een WELL certificaat te behalen. Elk thema bestaat uit 6 tot 14 items (features) waarop punten kunnen worden gescoord. De eindscore bepaalt het certificeringsniveau: Bronze, Silver, Gold of Platinum.

Wij gaan u helpen!

Het behalen van een WELL certificaat is een intensief proces. Wij helpen u om dit traject zo moeiteloos mogelijk te doorlopen door een gestructureerde aanpak aan te reiken. Allereerst wordt via een interactieve workshop de ambitie bepaald, de WELL features verkend en de scorelijst opgesteld. Daarna wordt het project door u aangemeld bij het International WELL Building Institute (IWBI). Vanuit IWBI wordt een assessor toegewezen, die alle bewijslast zal beoordelen. Denk daarbij aan ontwerptekeningen, activiteitenschema’s en beleidsdocumenten. Het verzamelen ervan is een teamprestatie die een inspanning en bewustzijn van alle betrokken partijen vraagt. Om dit proces zo soepel mogelijk te laten verlopen, reiken wij u een gestructureerde aanpak aan met bijbehorende procesdocumenten. Zodra de bewijslast positief is bevonden, kan de laatste stap worden genomen: het meten van de gebouwprestaties (een performance test). Zodra dit positief is afgerond, is het project officieel WELL gecertificeerd. Een mooie prestatie! Om het certificaat te behouden, moet u elke drie jaar hercertificeren.