Foto-6-1024x683

Positieve gezondheid en WELL

Positieve gezondheid ziet gezondheid niet als een statisch gegeven maar als het vermogen om veerkrachtig te zijn en regie te voeren. Om dit in kaart te brengen worden zes dimensies (indicatoren) gehanteerd. Deze zijn verwerkt in een zogenaamd spinnenwebdiagram.

Het spinnenwebdiagram is bedoeld als leidraad voor een gesprek over gezondheid en welbevinden en de wens om iets te veranderen. Maar hoe geef je hier vervolgens handen en voeten aan? WELL biedt daarop een antwoord. Met concrete strategieën op het vlak van de dimensies fysieke gezondheid (lichaamsfuncties), mentaal welbevinden en sociale cohesie (het meedoen).

Nieuwsgierig naar de onderlinge verbanden? Positieve gezondheid & WELL